STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei | Mietrecht | Hamburg | Berlin
Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kira hukuku alanında hizmet veren avukatların çalışma alanı kira sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorunlar ve bu kapsamdaki hukuki sürtüşmelerdir. Ticari veya özel kullanım kira sözleşmeleri taraflar için uzun süreli bağlayıcı olabilir. Kira hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın kira sözleşmesini incelemesi her iki taraf için büyük bir önem arz etmektedir.
Kira hukuku yasal olarak
Bürgerliches Gesetzbuch (§§535 ff. BGB)
Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
Zweite Berechnungsverordnung (II. BVO)
Neubaumietenverordnung (NMV)
Zweites Wohnungsbaugesetz’de (II.WoBauG)
düzenlenmiştir.
1 Ocak 2002 tarihinden itibaren sabit fiyatlı kira bedelleri için
Wohnraumförderungsgesetz (BGBl I2001, 2376) geçerlidir.
Avukat Steinwachs tarafından hazırlanmış olan
Sözleşme feshi
Noksanlıklardan ötürü kira bedelinin indirimi
Kira bedelinin artırılması
İşletme giderleri
bölümlerde bilgi bulabilirsiniz.
Uzman bir avukat tarafından bilgi almanız çıkarlarınız gereğidir.
Kira hukuku alanı belirsiz mevzuattan ve eyalet mahkemesi kararlarından etkilendiği için avukatlar dahi bu alandaki çalışmalarda zaman zaman zorlanmaktadırlar. Bundan dolayı anlaşmazlık durumlarında kira hukuku alanında uzman avukatların yardımları ve destekleri büyük bir önem arz etmektedir. STEINWACHS avukatlarının kira hukuku alanında ve özellikle sözleşme feshi konusundaki tecrübelerinden kiracı veya mal sahibi olarak faydalanabilirsiniz.
STEINWACHS avukatları, kira hukuku alanında her türlü hizmet vermektedirler. Hamburg ve Berlin’deki danışma hizmeti tecrübeli bir uzman avukat tarafından sunulmaktadır.

Avukat Kira Hukuku Hamburg Berlin sayfasının içeriğinden avukat Stephan Steinwachs (Avukat Hamburg Berlin) sorumludur.

STANDORTE

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 415371177
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Friedrichstraße 153a
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de


Lübeck
Mühlenstraße 24
23552 Lübeck
Tel +49 451 30505650
Fax +49 451 30505656
luebeck@kanzlei-steinwachs.de


Hannover
Hindenburgstr.26
30175 Hannover
Tel +49 511-95731660
Fax +49 511-95731667
hannover@kanzlei-steinwachs.de