Przedmiotem pracy prawnika z zakresu prawa najmu są zagadnienia i spory prawne związane z umową najmu. Strony zobowiązują się długoterminowo do prawa najmu, przede wszystkim poprzez zawieranie umów najmu nieruchomości komercyjnych lub mieszkalnych. Zaleca się, aby zarówno właściciele, jak i najemcy, zawsze z wyprzedzeniem sprawdzali umowę najmu przez prawnika doświadczonego w zakresie prawa najmu.

Prawo najmu regulują w szczególności przepisy:

Kodeks cywilny (§§ 535 i nast. BGB).
Obowiązująca ustawa mieszkaniowa (WoBindG)
Drugie rozporządzenie w sprawie obliczeń (II. BVO)
Rozporządzenie w sprawie czynszów w nowych budynkach (NMV)
Druga ustawa o budownictwie mieszkaniowym (II.WoBauG).

Dzieje się tak w przypadku powierzchni mieszkalnych o kontrolowanych cenach od 1 stycznia 2002 r

Ustawa o promocji budownictwa mieszkaniowego (BGBl I 2001, 2376).

Wśród pozycji menu:

  • Zakończenie
  • Wady i obniżenie czynszu
  • podwyżka czynszu
  • koszty operacyjne

Znajdziesz tu informacje na tematy przygotowane przez prawnika Steinwachsa. Nie może to oczywiście zastąpić porady prawnika specjalizującego się w prawie najmu.

Ponieważ prawo najmu stało się skomplikowane nawet dla prawników z powodu niejasnego ustawodawstwa i orzeczeń sądów właściwych dla danego stanu, w przypadku sporu nie można obejść się bez pomocy prawnika mającego doświadczenie w prawie najmu. Jako najemca lub wynajmujący w STEINWACHS możesz skorzystać z doświadczenia swojego prawnika – szczególnie w temacie rozwiązania umowy najmu.

Zespół STEINWACHS w Hamburgu i Berlinie pracuje we wszystkich obszarach prawa najmu. Twoje porady w Hamburgu i Berlinie zostaną udzielone przez prawnika mającego doświadczenie i skuteczność w prawie najmu.

Przeczytaj wszystko na ten temat na naszym blogu poświęconym prawu najmu!

Odpowiedzialny za treść strony Adwokat Prawo najmu Hamburg Berlin Brema: Adwokat Stephan Steinwachs (adwokat Hamburg Berlin Brema)