STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei | Gastronomierecht | Hamburg | Berlin
Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Gastronomi Hukuku

Gastronomi Hukuku

Gastronomi hukuku üzerinde titizlikle çalıştığımız ve önemli gördüğümüz bir alandır!

Gastronomi ve otelcilik alanındaki başarılı işletmeler için hukuki sıkıntılar yaşamamaları oldukça önemlidir ve bu işletmelerin ticari çıkarları için büyük bir önem arz etmektedir.Federal ve eyalet kanunlarının yanısıra Avrupa Birliği’nin hukuki talimatları Almanya’daki işletmecilerin ve otelcilerin birtakım hukuki sorunlarla karşılaşmalarına neden olmaktadır. Bu hukuki düzenlemelerden özellikle gastronomi ve otelcilik alanında faaliyet gösteren işletmecilerin doğrudan etkilendikleri dikkat çekmektedir.

Bu bağlamda kanunların esnekliği ve bu alandaki uzaman avukatların sayıca yetersiz olmaları ayrıca bir sorun teşkil etmektedir. Gastronomi hukuku günümüzde sadece medeni hukukun bir alt bölümü olma özelliğine sahiptir ve kendi başına bir hukuk dalı değildir. Bu sektörle ilgili düzenlemeler sadece otel ve lokanta kanununda, içecek dağıtım ve otomatik satış makineleri yasasında, otelcilik meslek eğitimi yasasında, seyahat hukuku ile ilgili §651 a ff. BGB’ de yer alan düzenlemelerde ve otelcilerin sorumluluk alanı ile ilgili §701 ff. BGB’ de yer alan düzenlemelerle belirlenmiştir. Avukatların bir çoğunun da bilgisi dahilinde olmayan birtakım hukuki düzenlemeler “ek kanunlarda” yer almaktadır. Bu ek kanunların dikkate alınmaması işletmecilerin hukuki sorunlarla karşılaşmaları anlamına gelmektedir. Her işletmeci gibi gastronomi işleten ticaret erbabı da öncelikle kar odaklı çalışmak ve bu doğrultuda ticari çıkarlarını gözetmek zorundadır.

Şirketin kuruluşundan,gelişiminden ve piyasada yer edinmesine kadar hedefe yönelik ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti özellikle gastronomi ve otel işletmecileri için oldukça önemlidir. Bu şekilde işletmeciler, ticari çıkarlarını güvence altına alıp tüm enerjilerini gündelik işlerine ayırabilirler.

STEİNWACHS hukuk bürosunun tecrübesinden, uzman avukatlarından ve mali müşavir ortaklarından sizler de faydalanabilirsiniz. Aşağıda sıralanan alanlarda danışma hizmeti verilmektedir:

Gastronomi alanında iş kurma

Kira ve icar sözleşmesi düzenlenmesi

Kira Hukuku

Bayi sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi (örneğin bira teslimatı veya kredi sözleşmesi)

İş Hukuku

Rekabet Hukuku

Tazminat hakkı

Ruhsat düzenlemeleri ve gastronomi ile ilgili diğer hukuki düzenlemeler

Genel işlem koşulların veya konaklama koşulların düzenlenmesi

Komşuluk hakları ile ilgili davalar

Borç tahsilatı

Gastronomi Hukuku Hamburg Berlin sayfasının içeriğinden avukat Stephan Steinwachs ( Avukat Hamburg Berlin) sorumludur.

STANDORTE

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 415371177
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Kurfürstendamm 37
10719 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de


Lübeck
Mühlenstraße 24
23552 Lübeck
Tel +49 451 30505650
Fax +49 451 30505656
luebeck@kanzlei-steinwachs.de


Hannover
Hindenburgstr.26
30175 Hannover
Tel +49 511-95731660
Fax +49 511-95731667
hannover@kanzlei-steinwachs.de