Ceza hukuku, cezai suçları düzenleyen veya ceza yargılamalarını etkileyen tüm yasal hükümlerin tamamını içerir. Ceza hukuku, Almanya’da medeni hukuk ve kamu hukukunun yanı sıra üç büyük hukuk alanından biridir ve ceza hukuku sistematik olarak kamu hukukunun bir bölümünü oluşturur.

Anayasal bir devlette ceza hukuku, bireysel hukuki çıkarların (örneğin sağlık, varlıklar vb.) ve genel kamunun hukuki çıkarlarının korunmasına hizmet eder. Ceza hukukunda belirli, yasa dışı davranışların baskıcı yaptırımlarla cezalandırılması, vatandaşları toplumun ortak kurallarını belirleyen hukuk sistemine uymaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Ceza hukukunun tanıdığı başlıca cezalar hapis ve para cezasıdır. Ancak devletin bu kadar sert ve baskıcı cezalar vermesi, hukuki barışın sağlanması için her zaman son çare (son çare) olmalıdır. Her anti-sosyal davranış cezai bir suç değildir; yalnızca hukuki yaptırımların (örneğin tazminat) veya idari hukukun (örneğin para cezalarının) yeterli olmadığı ciddi yasal ihlaller suçtur.

Als solche Straftaten sind im Strafrecht unter anderem zu nennen:

  • Cinayet
  • cinayet
  • Kargaşa
  • zorlama
  • Çalınması
  • Hehlerei
  • Raub
  • şantaj
  • Sahtekar
  • Maddi hasar

Abschluss

Ceza hukuku, öncelikle ceza hukuku genel hükümlerine ek olarak çok sayıda cezai suçu düzenleyen Ceza Kanununda (StGB) düzenlenmektedir. Ancak suçlar sadece Ceza Kanunu’nda değil, aynı zamanda ikincil ceza hukuku olarak adlandırılan Narkotik Kanunu, İlaç Kanunu vb. birçok kanunda da yer almaktadır. Ceza muhakeme usulüne (resmi ceza hukuku) ilişkin düzenlemeler, özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu (StPO) ve Mahkeme Usulü Kanunu’nda (GVG) bulunabilir.

İlerleyen sayfalarda sizlere ceza hukukunun temelleri hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi sunmaya çalışacağız.

Ayrıca ceza hukuku konusunda aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: