Babalık hukuku aile hukukunun bir parçasıdır ve Almanya’da babalığın hukuki yönlerini ele alan düzenlemeleri içerir.

Babalık hukuku özellikle Medeni Kanun’un (BGB) 1592 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Daha geniş anlamda babalık kanunu, ebeveyn velayeti ile ilgili hükümler gibi BGB’de babalığı bir şekilde etkileyen çok sayıda bireysel hükmü de içermektedir (§§ 1626 ff. BGB).

Hukuki anlamda çocuğun babasının, çocuğun biyolojik babası olması şart değildir. Babalık hukukunda çocuğun babası genellikle doğum sırasında çocuğun annesiyle evli olan kişidir, bkz. Bölüm 1592 No. 1 BGB. Çocuğun evlilik dışı doğması halinde, babalık kanunu uyarınca, babalığını tanıyan kişi babadır – kamu tasdikiyle ve annenin rızasıyla – bkz. Bölüm 1592 No. 2 BGB. Son olarak babalık, BGB Madde 1592 No. 3 uyarınca babalık kanunu uyarınca mahkemede belirlenebilir.

Ancak babalık hukukuna göre babalığa itiraz edilebilir. Babalık hukukunda, yasal babanın kendisi, anne ve çocuk ve muhtemelen çocuğun biyolojik babası olduğuna inanan kişiye de genel olarak itiraz edilebilir, bkz. Bölüm 1600 Paragraf 1 No. 1-4 BGB. O zamandan beri. 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren, sorumlu makamlar babalık kanunu uyarınca babalığa itiraz etme hakkına da sahiptir, bkz. Bölüm 1600 Paragraf 1 No. 5 BGB.

Gegenstand von Auseinandersetzungen im Vaterschaftsrecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

  • babalığın tanınması
  • Babalık yarışıyor
  • Babalığa resmi meydan okuma
  • Babalığın mahkeme kararı
  • Babalık testi
  • Ebeveyn velayeti, erişim hakları vb.
  • bakım yükümlülüğü

Abschluss

İlerleyen sayfalarda sizlere babalık hukuku hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vermeye çalışacağız.

Ayrıca babalık hukuku ile ilgili aşağıdaki sayfaları da öneriyoruz: