Prezydent Federalny www.bundespraesident.de Informacje przekazane przez Prezydenta Federalnego
Kanclerz www.bundeskanzlerin.de Kanclerz
Rząd federalny www.bundesregierung.de Oferta Federalnego Biura Prasowego i Informacyjnego Rządu (BPA)
Administracja federalna www.bund.de Oferty pracy, ogłoszenia i nieruchomości, urzędy i instytucje oraz oferty usług federalnych.
Rada Federalna www.bundesrat.de Informacje dostarczane przez Radę Federalną, w tym daty i komunikaty prasowe
Federalny Trybunał Konstytucyjny www.bundes verfassungsgericht.de Informacje przekazane przez Federalny Trybunał Konstytucyjny
Federalny Trybunał Sprawiedliwości www.bundesgerichtshof.de Oficjalna strona internetowa BGH w Karlsruhe
Ministerstwa federalne i podległe im władze
Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych www.bmas.de
Ministerstwo Spraw Zagranicznych www.auswaertiges-amt.de
Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.bmi.bund.de
Federalna Agencja Edukacji Obywatelskiej www.bpb.de
Federalny Urząd Statystyczny www.destatis.de/
federalne Ministerstwo Sprawiedliwości www.bmj.de
Federalne Ministerstwo Finansów www.bundesfinanzministerium.de
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Technologii www.bmwi.de
Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów www.bmelv.de
Federalne Ministerstwo Spraw Rodzinnych www.bmfsfj.de
Federalne Ministerstwo Zdrowia www.bmg.bund.de
Federalne Ministerstwo Ruchu, Budownictwa i Rozwoju Miasta www.bmvbs.de
Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego www.bmu.de
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych www.bmbf.de
Federalne Ministerstwo Współpracy Gospodarczej i Rozwoju www.bmz.de
Federal ministry of defense www.bmvg.de
State legislatures
State Parliament of Baden-Württemberg www.landtag-bw.de
Bavarian state parliament www.bayern.landtag.de
Berlin House of Representatives www.parlament-berlin.de
Brandenburg State Parliament www.landtag.brandenburg.de
Bremen citizenship www.bremische-buergerschaft.de
Hamburg citizenship www.hamburgische-buergerschaft.de
Hessian state parliament www.hessischer-landtag.de
State Parliament of Mecklenburg-Western Pomerania www.landtag-mv.de
Lower Saxony state parliament www.landtag-niedersachsen.de
State Parliament of North Rhine-Westphalia www.landtag.nrw.de
State Parliament of Rhineland-Palatinate www.landtag.rlp.de
Saarland State Parliament www.landtag-saar.de
State Parliament of Saxony-Anhalt www.landtag.sachsen-anhalt.de/
Saxon state parliament www.landtag.sachsen.de
Schleswig-Holstein state parliament www.landtag.ltsh.de
Thuringian state parliament www.thueringer-landtag.de