Ustawa o odpowiedzialności medycznej

Ustawa o odpowiedzialności lekarskiej reguluje wszelkie roszczenia pacjenta wobec lekarza prowadzącego, który naruszył ciążący na nim medyczny obowiązek opieki nad pacjentem.

Co do zasady lekarz nie może leczyć pacjenta bez jego zgody, gdyż w przeciwnym razie popełni przestępstwo (§§ 223 i nast. StGB) i odpowiada wobec pacjenta na mocy prawa cywilnego zgodnie z ustawą o odpowiedzialności lekarskiej zgodnie z §§ 823 i nast. BGB. W prawie odpowiedzialności medycznej lekarz i pacjent zazwyczaj zawierają umowę o leczeniu, z której wynikają szczególne obowiązki opieki nad lekarzem prowadzącym, oprócz należnego leczenia.

Standard opieki w prawie odpowiedzialności medycznej opiera się na standardach medycznych w danej dziedzinie. W prawie odpowiedzialności medycznej ten standard medyczny ustalany jest na przykład na podstawie opinii biegłych w postępowaniu dotyczącym konkretnego indywidualnego przypadku.

Prawo odpowiedzialności medycznej nie ma szczególnych regulacji prawnych, opiera się ono na ogólnych przepisach prawa cywilnego dotyczącego odszkodowań (§§ 280 i nast., 823 i nast. Kodeksu cywilnego) i charakteryzuje się przede wszystkim dużą liczbą orzecznictwa i prawa sądowego, dlatego też jego uwzględnienie w prawie odpowiedzialności medycznej wymaga szczególnej wiedzy prawnika.

Die Sorgfaltspflichtverletzungen im Arzthaftungsrecht lassen sich in folgende Oberbegriffe einteilen:

  • Nadużycie (nadużycie)
  • Błąd wyjaśnienia
  • Błąd w dokumentacji
  • Inne naruszenia obowiązków

Abschluss

W prawie odpowiedzialności lekarskiej, zanim podejmiesz drogę pozwu cywilnego, istnieje możliwość bezpłatnego, pozasądowego postępowania arbitrażowego z właściwą państwową izbą lekarską, pod warunkiem, że lekarz wyrazi na to zgodę.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa odpowiedzialności medycznej.

Polecamy również następujące strony dotyczące prawa odpowiedzialności medycznej: