STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei | Gastronomierecht | Hamburg | Berlin
Erfahrungen & Bewertungen zu STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Prawo gastronomii

Prawo gastronomii

Żadne inne firmy nie znajdują się w takim porównywalnym konflikcie pomiędzy wymogami prawnymi, a rzeczywistymi wymogami natury ekonomicznej, aby uzyskać sukcesy w prowadzeniu działalności gospodarczej, jak hotelarze i gastronomii. Niezliczona liczba ustaw federalnych i krajów związkowych, rozporządzeń i wątpliwe europejskie wytyczne są przyczyną niemożliwości utrzymania się na wysoce konkurencyjnym rynku hotelarstwa i gastronomii działając „zgodnie z przepisami”. Podczas gdy niemieckie przedsiębiorstwa już i tak stoją w obliczu bezprecedensowej, nadmiernej regulacji ustawodawczej, to szczególnie nią dotknięci są hotelarze i gastronomii.

Przyczyną tego jest, z jednej strony brak jasnych przepisów, z drugiej natomiast brak wyspecjalizowanych w tej branży prawników. Do dzisiaj prawo dla gastronomii jest tylko prawnym terminem, a nie zdecydowanie samodzielnym obszarem prawnym. Z wyjątkiem ustawy o restauracjach, rozporządzenia o wydawaniu napoji, rozporządzenia w sprawie kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i wyraźnych zasad prawa podróży zgodnie z

§§ 651 a ff. BGB jak i odpowiedzialności karczmarza w §§ 701 ff. BGB, z którego odniesienie do branży jasno wynika, są szczególnie liczne (nawet dla prawników często nieznane) „ prawa poboczne”, które decydują o codziennej pracy zakladu gastronomicznego i których nieprzestrzeganie może zagrozić jego egzystencji.

Jednocześnie istotne dla każdego przedsiębiorstwa gastronomicznego oraz innych przedsiębiorstw jest poprawa własnej zdolności płatniczej. Bez właściwej, wszechstronnej i ukierunkowanej fachowej pomocy prawnej od założenia, poprzez fazę rozwojową, aż do udanej działalności przedsiębiorstwa na rynku, wielu przedsiębiorców nie jest w stanie się poświęcić  w rozwiązaniu zadań z potrzebną im energią .

Skorzystaj z doświadczenia kancelarii STEINWACHS i jej kooperacyjnych partnerów, prawników oraz doradców podatkowych w poniżej, krótko wymienionych obszarach prawa:

 • tworzenie egzystencji w gastronomii
 • formułowanie umowy o najem i dzierżawę
 • prawo najmu
 • sprawdzanie i tworzenie umów z dostawcami (np. dostarczenie piwa i umowa pożyczki)
 • prawo pracy
 • prawo konkurencji
 • egzekwowanie roszczeń gwarancyjnych
 • pytania na temat licencji i innych przepisów prawa dla gastronomii oraz na temat innych „ urzędowych spraw”
 • formułowanie ogólnych warunków prowadzenia przedsiębiorstwa lub zakwaterowania
 •  spory międzysąsiedzkie
 • zarządzanie należnościami

Odpowiedzialny za treść strony adwokat prawo dla gastronomii Hamburg Berlin: Adwokat Stephan Steinwachs (Rechtsanwalt Hamburg Berlin)

STANDORTE

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 415371177
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Friedrichstraße 153a
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de


Lübeck
Mühlenstraße 24
23552 Lübeck
Tel +49 451 30505650
Fax +49 451 30505656
luebeck@kanzlei-steinwachs.de


Hannover
Hindenburgstr.26
30175 Hannover
Tel +49 511-95731660
Fax +49 511-95731667
hannover@kanzlei-steinwachs.de