Prawo wzorów użytkowych i prawo patentowe na wzory użytkowe

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo wzorów użytkowych i prawo patentowe na wzory użytkowe

Prawo wzorów użytkowych i prawo patentowe na wzory dotyczą praw własności przemysłowej wzorów i wzorów użytkowych.

Prawa własności przemysłowej umożliwiają ochronę twórczości intelektualnej i utworów intelektualnych przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Oprócz bardziej znanych przykładów, takich jak patent czy znak towarowy, te prawa własności przemysłowej obejmują również mniej znane, takie jak wzór użytkowy lub patent na wzór.

Wzór użytkowy chroni wynalazki techniczne w prawie wzorów użytkowych i prawie patentowym na wzory, podobnie jak w przypadku patentów. Główna różnica polega na tym, że zgłoszenie nie podlega tak wysokim wymaganiom jak patent, a wzór użytkowy można zarejestrować szybciej i taniej, ale poziom ochrony nie jest tak wysoki. W prawie wzorów użytkowych i prawie patentowym na wzór określa się go także mianem „małego patentu”.

W.

Rejestrując patent na wzór, możesz mieć specjalnie opracowane projekty estetyczne (np. dwu- lub trójwymiarowe kształty, wzór, kolory itp.) produktów chronionych na podstawie prawa wzorów użytkowych i prawa patentowego na wzory.

Jeśli chodzi o prawo dotyczące wzorów użytkowych i patentów na wzory użytkowe, zarówno wzory użytkowe, jak i patenty na wzory muszą być zarejestrowane w niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (DPMA). W przeciwieństwie do patentu nie ma europejskiego ani międzynarodowego zgłoszenia wzoru użytkowego. Wzory natomiast mogą być rejestrowane na podstawie prawa wzorów użytkowych i prawa patentowego na wzory w całej UE jako wzór wspólnotowy lub jako wzór międzynarodowy.

Zu den wichtigen Themen im Gebrauchsmusterrecht und Geschmacksmusterrecht gehören:

  • Rejestracja
  • Badania
  • Wymagania ochronne
  • Czas trwania ochrony
  • Postępowanie w sprawie naruszenia
  • Procedura usuwania

Abschluss

Prawo dotyczące wzorów użytkowych i prawo patentowe na wzory użytkowe są regulowane przez prawo w szczególności w ustawie o wzorach użytkowych (GebrMG) / rozporządzeniu o wzorach użytkowych (GebrMV) i ustawie o wzorach użytkowych (GeschmMG) / rozporządzeniu o wzorach użytkowych (GeschmMV).

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa wzorów użytkowych i prawa patentowego na wzory użytkowe.

Polecamy także poniższe strony poświęcone tematyce prawa wzorów użytkowych i prawa patentowego na wzory użytkowe: