Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe obejmuje wszystkie regulacje dotyczące postępowania upadłościowego i dotyczące przypadku niewypłacalności dłużnika. Prawo upadłościowe reguluje prawo, w szczególności Kodeks upadłościowy (InsO).

W prawie upadłościowym należy dokonać rozróżnienia pomiędzy standardowym postępowaniem upadłościowym (upadłość spółki) a postępowaniem upadłościowym konsumenckim (niewypłacalność osób fizycznych).

Postępowanie upadłościowe konsumenckie dotyczy niewypłacalności osoby fizycznej. Jest to uproszczona procedura upadłościowa zgodnie z prawem upadłościowym. Celem jest zasadniczo uwolnienie się od długów po sześcioletniej fazie dobrego zachowania w drodze tak zwanej „redukcji zadłużenia rezydualnego”.

Upadłość przedsiębiorstwa jest prawnie uregulowanym normalnym przypadkiem w prawie upadłościowym i dlatego w prawie upadłościowym określa się ją również jako standardowe postępowanie upadłościowe. Reguluje przede wszystkim postępowanie upadłościowe dla osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek, czyli przedsiębiorców. Celem postępowania upadłościowego w prawie upadłościowym jest z jednej strony zaspokojenie wierzycieli niewypłacalnej spółki, ale także, jeśli to możliwe, zachowanie lub restrukturyzacja spółki, patrz § 1 InsO.

Na wniosek skierowany do właściwego sądu upadłościowego sąd upadłościowy wyznacza syndyka zgodnie z prawem upadłościowym, który prowadzi postępowanie upadłościowe, a w szczególności dba o realizację masy upadłościowej, tj. majątku niewypłacalnego dłużnika.

Zu den Hauptaufgaben des Insolvenzverwalters im Insolvenzrecht gehören unter anderem:

  • Przejęcie majątku
  • Tworzenie listy aktywów
  • Prowadzenie tabeli upadłości
  • Wydzielenie rzeczy niebędących dłużnikiem
  • Urzeczywistnienie masy upadłościowej
  • Zaspokojenie wierzycieli w upadłości

Abschluss

Zgodnie z prawem upadłościowym, nawet zanim spółka nie będzie już w stanie zaspokoić swoich wierzycieli, ale jest to możliwe do przewidzenia, wniosek o ogłoszenie upadłości należy niezwłocznie złożyć do sądu upadłościowego, aby uniknąć narażenia się na roszczenia cywilne o odszkodowanie lub postępowanie karne.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstawowych zasad prawa upadłościowego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa upadłościowego: