Prawo rodzinne jest częścią prawa cywilnego i zasadniczo obejmuje wszystkie normy prawne regulujące stosunki prawne pomiędzy członkami rodziny oraz wobec osób trzecich. Ponadto prawo opiekuńcze, opiekuńcze i opiekuńcze jest częścią prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne reguluje przede wszystkim Księga 4 Kodeksu Cywilnego (§§ 1297 – 1921 BGB). Dalsze ważne przepisy prawa rodzinnego można znaleźć w LPartG, ZPO i FamFG.

Pojęcie rodziny nie jest zdefiniowane w prawie. W prawie rodzinnym za rodzinę uważa się wszystkie osoby powiązane małżeństwem lub związkiem partnerskim, krewnych lub szwagrów. Instytucję małżeństwa i rodziny gwarantuje i chroni art. 6 Ustawy Zasadniczej.

Jednym z centralnych i kompleksowo uregulowanych tematów prawa rodzinnego jest prawo małżeńskie. Prawo rodzinne reguluje prawa i obowiązki małżonków związane z małżeństwem, a także unieważnienie lub rozwód małżeństwa oraz związane z tym skutki prawne w prawie rodzinnym, takie jak alimenty czy roszczenia odszkodowawcze. W prawie rodzinnym obowiązują także regulacje dotyczące zaręczyn i wspólnego pożycia pozamałżeńskiego.

Innym ważnym tematem prawa rodzinnego jest to, że reguluje ono stosunki prawne między rodzicami a dziećmi, takie jak pochodzenie dziecka (macierzyństwo i ojcostwo), prawa do opieki czy obowiązki alimentacyjne.

Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten im Familienrecht sind regelmäßig folgende Bereiche:

  • rozwód
  • Rozliczenie małżeństwa
  • Żyj osobno
  • Bawi
  • opieka
  • Prawa dostępu
  • Rodzicielstwo: uznanie ojcostwa, kwestionowanie ojcostwa
  • Przyjęcie
  • Rekompensata za zyski

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat podstaw prawa rodzinnego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa rodzinnego: