Prawo nieruchomości

Nieruchomość to kawałek ziemi lub budynek. Ponieważ nieruchomość nie jest majątkiem ruchomym, nazywa się ją także tzw. nieruchomością lub prawo do niej określa się prawem nieruchomościowym.

Kondominia są również uważane za nieruchomości, więc prawo nieruchomości reguluje kupno i sprzedaż kondominium. Jest to uregulowane w prawie mieszkaniowym w ustawie o kondominium (WEG). W tym obszarze często mogą pojawiać się problemy, które należy rozwiązać przed zawarciem umowy kupna. Połączenie ze stowarzyszeniem właścicieli domów może trwać wiele lat i ostatecznie zostać rozwiązane jedynie w drodze sprzedaży. Aby uniknąć przyszłych niedogodności, należy zdecydowanie sprawdzić wcześniej rezerwy i sytuację administracyjną.

Das Immobilienrecht bzw. Grundstücksrecht ist der Oberbegriff für alle Rechtbereiche, die mit dem

  • Erwerb
  • der Veräußerung,
  • der Belastung,
  • oder der Nutzung

powiązany z nieruchomością.

Jednak prawo nieruchomości nie ogranicza się tylko do klasycznych transakcji, takich jak nabycie, sprzedaż, leasing i dzierżawa nieruchomości, ale obejmuje również takie tematy, jak fundusze nieruchomości, fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości (REIT), modele sekurytyzacji, nie- kredyty operacyjne oraz modele PPP i prywatyzacja.

Najczęściej jednak przy zakupie i sprzedaży nieruchomości stosuje się prawo nieruchomościowe.

Najważniejsze regulacje prawa nieruchomości, które dotyczą nabycia nieruchomości i mają zastosowanie w szczególności do zawarcia umowy sprzedaży, zawarte są w przepisach prawa umów Kodeksu Cywilnego. Natomiast przeniesienie własności lub przyznanie prawa do nieruchomości regulują normy prawa rzeczowego Kodeksu Cywilnego.

Abschluss

Prawo nieruchomości jest również regulowane na poziomie federalnym przez, między innymi, Kodeks budowlany (BauGB), rozporządzenie w sprawie oszczędzania energii (EnEV), ustawę o ogrzewaniu energią odnawialną (EEWärmeG), ustawę o własności mieszkań (WoEigG) i brokera. oraz Rozporządzenie Deweloperskie (MaBV). Na poziomie prawa stanowego prawo nieruchomości obejmuje m.in. państwowe przepisy budowlane, prawo ochrony zabytków, prawo sąsiedzkie i prawo stanowe.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa nieruchomości.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa nieruchomości: