Od wielu lat wspieramy klientów jako prawnicy we wszelkich kwestiach prawnych związanych z prawem jachtowym.

Towarzyszymy Ci w zakupie lub sprzedaży Twojego jachtu żaglowego lub motorowego. Zakupowi jachtu zawsze powinien towarzyszyć prawnik i rzeczoznawca. Tylko w ten sposób unikniemy przykrych niespodzianek i długotrwałych sporów po zakupie.

Pan Steinwachs już od 12 lat doradza i wspiera wielu klientów w kontekście szerokiej gamy projektów jako kupujący i sprzedający wszelkiego rodzaju jachty.Jako zapalony żeglarz i nurek Pan Steinwachs zna praktykę żeglugową aby móc sprostać potrzebom branży jachtowej Rozumie swoich klientów z praktyki dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu i osobistemu jako prawnika dla armatorów jachtowych i statków.

Nasze porady dotyczące prawa jachtowego i prawa łodzi skupiają się na:

Przygotowywanie i opiniowanie umów zakupu jachtu (zakupu lub sprzedaży) Zgłaszanie szkód powstałych na Twoim statku, jachcie lub łodzi Gwarancja i naprawa jachtu w przypadku usterek Prowadzenie spraw gwarancyjnych w prawie jachtowym Reprezentacja przed ubezpieczeniem kadłuba jachtu i ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód Zarządzanie szkodami w przypadku kolizji jachtów lub innych wypadków

Gwarantujemy obecność sądu personalnego w prawie jachtowym przed wszystkimi niemieckimi sądami regionalnymi i wyższymi sądami okręgowymi, a także przed sądami żeglugowymi. Zapraszamy do bezpłatnego i niezobowiązującego kontaktu.

Obecnie osiąga się wysoki wskaźnik skuteczności, szczególnie w przypadku obrony przed niedopuszczalnymi wyłączeniami gwarancji w umowach zakupu jachtów. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w sporządzaniu umów sprzedaży dla prywatnych właścicieli i dealerów jachtowych, a także w opracowywaniu ogólnych warunków handlowych i wzorów umów dla dostawców komercyjnych.