Prawo imigracyjne i prawo azylowe

Prawo o cudzoziemcach stanowi część specjalnego prawa administracyjnego i obejmuje wszystkie regulacje prawne mające wpływ na pobyt osób nieposiadających obywatelstwa niemieckiego.

Punktem wyjścia w prawie imigracyjnym jest pojęcie „cudzoziemiec”, które jest prawnie zdefiniowane w art. 2 I ustawy o pobycie: „Cudzoziemcem jest każdy, kto nie jest Niemcem w rozumieniu art. 116 ust. 1 Ustawy Zasadniczej”. Zgodnie z Art. 116 I GG prawa imigracyjnego, każdy, kto posiada obywatelstwo niemieckie, jest Niemcem. W prawie imigracyjnym termin „Niemiec” obejmuje także tzw. Niemców statusowych, którzy nie posiadają obywatelstwa niemieckiego. (Uchodźcy/wypędzeni ludzie pochodzenia niemieckiego, por. 116 I GG)

Hauptregelungsinhalte im Ausländerrecht sind:

  • Wejście i pobyt
  • oddział
  • zatrudnienie
  • Integracja
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Wydalenie i deportacja
  • Prawo azylowe

Abschluss

Prawo do azylu jest w Niemczech prawem podstawowym, art. 16a I GG. W prawie imigracyjnym procedura administracyjna dotycząca uznawania osób ubiegających się o azyl opiera się głównie na ustawie o postępowaniu azylowym. Wymogi dotyczące przyznawania i uznawania azylu wynikają z prawa imigracyjnego przede wszystkim z artykułu 16a GG oraz z artykułu 60 I ustawy o pobycie dotyczącego uznawania uchodźców.

Istnieje szereg rozporządzeń Unii Europejskiej regulujących prawo imigracyjne, takich jak prawo Schengen, dyrektywa w sprawie swobodnego przemieszczania się (dyrektywa 2004/38/WE) i rozporządzenie Dublin II.

W Niemczech prawo imigracyjne znalazło wyraz prawny przede wszystkim w ustawie o pobycie (AufenthG), a w przypadku cudzoziemców z UE w ustawie o swobodzie przemieszczania się/UE (FreizügG/UE), które zostały nowo wprowadzone ustawą o imigracji, która weszła w życie 1 stycznia , 2005 r. i w miejsce starej Ustawy o cudzoziemcach i poprzedniej Ustawy o pobycie/EWG weszły w życie.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa imigracyjnego.

Polecamy również następujące strony poświęcone tematyce prawa imigracyjnego: