Prawo dotyczące zwierząt

Prawo zwierząt, zwane także prawem zwierząt, to przekrojowa dziedzina prawna, obejmująca wszelkie regulacje prawne dotyczące zwierząt.

Es handelt sich beim Recht rund um das Tier nicht um ein einheitlich geregeltes Rechtsgebiet, sondern es umfasst vielmehr tierbezogene Regelungen aus verschiedensten Gesetzen und Rechtsgebieten. Das Recht rund um das Tier betrifft dabei unterschiedlichste Personen und Personengruppen (zB Tierhalter, Tierzüchter, Tierärzte, Tierschutzvereine etc.) und zudem vielfältigste Lebenssachverhalte.

Prawo dotyczące zwierząt jest w dużej mierze częścią prawa cywilnego. Zgodnie z art. 90a kodeksu cywilnego zwierzęta nie są rzeczami w rozumieniu niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), lecz stosuje się do nich odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. W przypadku braku szczegółowych regulacji prawnych, prawo dotyczące zwierząt opiera się zazwyczaj na ogólnych przepisach Kodeksu Cywilnego.

Zu den zivilrechtlichen Themen im Bereich Recht rund um das Tier gehören dabei:

  • Skup zwierząt, w szczególności odpowiedzialność za wady
  • Odpowiedzialność zgodnie z prawem dotyczącym zwierząt (np. właściciela zwierzęcia, opiekuna zwierzęcia, lekarza weterynarii…)
  • Trzymanie zwierząt w prawie najmu
  • Hodowla zwierząt i prawo sąsiedzkie
  • Sporządzanie umów dotyczących zwierząt
  • Wykluczenie i zwierzęta

Abschluss

Na poziomie prawa publicznego prawo dotyczące zwierząt dotyczy w szczególności ochrony zwierząt, która od 1 sierpnia 2002 roku jest zakotwiczona w naszej konstytucji jako cel państwa na mocy art. 20a Ustawy Zasadniczej. Aby oddać sprawiedliwość temu celowi państwa, funkcjonuje w szczególności ustawa o ochronie zwierząt, która zawiera szczególne regulacje dotyczące hodowli i leczenia zwierząt, uboju, badania zwierząt, hodowli i handlu zwierzętami, a także przepisy prawa karnego i karnego dotyczące zwierząt.

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji na temat prawa dotyczącego zwierząt.

Polecamy także następujące strony poświęcone tematyce prawa zwierząt: