Prawo budowlane i prawo architektoniczne

Rechtsanwaltskanzlei Anwalt Hamburg Berlin Bremen Hannover Lübeck > Prawo budowlane i prawo architektoniczne

Prawo budowlane i architektoniczne obejmuje wszystkie akty prawne i przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Prawo budowlane i prawo architektoniczne są częściowo częścią prawa prywatnego, ale częściowo także częścią prawa publicznego.

Publiczne prawo budowlane można podzielić na prawo planowania budowlanego i prawo budowlane. Prawo planowania budowlanego dotyczy uporządkowanego rozwoju obszarów miejskich w prawie budowlanym; z grubsza mówiąc, dotyczy tego, gdzie można budować jakie budynki. Przepisy budowlane natomiast służą zapobieganiu zagrożeniom wynikającym z prawa budowlanego, które z grubsza dotyczy tego, w jaki sposób budynek może zostać wybudowany i użytkowany (rodzaj i zakres). Do najważniejszych aktów prawa budowlanego zalicza się Kodeks budowlany, BauNVO oraz przepisy budowlane regulowane w krajach związkowych.

Więcej informacji na temat prawa budowlanego można znaleźć w zakładce: Prawo budowlane publiczne

Prywatne prawo budowlane obejmuje przede wszystkim cywilnoprawne stosunki prawne pomiędzy osobami biorącymi udział w inwestycji budowlanej, takiej jak budowa domu jednorodzinnego. W prawie budowlanym są to np. klient jako budowniczy, deweloper lub wykonawca robót budowlanych, wykonawcy biorący udział w budowie czy architekt. W prawie budowlanym są to np. klient jako budowniczy, deweloper lub wykonawca robót budowlanych, wykonawcy biorący udział w budowie czy architekt. Zgodnie z prawem budowlanym, prywatne inwestycje budowlane opierają się najczęściej na umowie o usługę budowlaną, która z prawnego punktu widzenia jest umową o dzieło zgodnie z art. § 631 BGB stanowi.

Architekt zajmuje szczególną pozycję w prawie budowlanym przy realizacji projektów budowlanych, gdyż ze względu na swoją specjalistyczną wiedzę ponosi szczególnie wysoki poziom odpowiedzialności wobec klienta. Jest administratorem klienta i kuratorem prawa architektonicznego. Istnieją zatem specjalne regulacje prawne dotyczące praw i obowiązków architekta, zwane prawem architektów i stanowiące podzbiór prywatnego prawa budowlanego.

Wesentliche Rechtsquellen im privaten Baurecht und Architektenrecht sind:

  • §§ 631 i nast. Kodeksu Cywilnego
  • §§ 903 i nast. Kodeksu Cywilnego
  • Regulamin zamówień i umów o roboty budowlane (VOB)
  • Regulamin wynagrodzeń architektów i inżynierów (HOAI)

Abschluss

Na kolejnych stronach postaramy się przekazać Państwu jak najwięcej informacji z zakresu prawa budowlanego i prawa architektonicznego.

Polecamy również następujące strony z zakresu prawa budowlanego i prawa architektonicznego: