odprawa pieniężna

Przyczyn rozwiązania stosunku pracy może być wiele. Jeżeli chęć rozwiązania stosunku pracy wyjdzie od pracodawcy, rozsądny pracownik nie podda się tak po prostu temu życzeniu. Z jednej strony, jeśli przyczyni się do utraty pracy, ryzykuje zablokowaniem zasiłku dla bezrobotnych. Z drugiej strony, ze względu na swoją prawnie wzmocnioną pozycję pracownika, często ma możliwość uzyskania rekompensaty za stratę w drodze sprytnych negocjacji.

W szczególnych przypadkach (np. §1a KüSchG) pracownikom przysługuje również ustawowe i tym samym wykonalne prawo do odprawy.

W zdecydowanej większości przypadków wypłata odprawy jest jednak wynikiem oceny ryzyka ewentualnego lub już istniejącego sporu prawnego dotyczącego możliwości rozwiązania stosunku pracy. Nie tylko kwestia tego, czy odprawa podlega negocjacjom, ale także wysokość ewentualnej odprawy zależy w dużej mierze od ryzyka sporu sądowego.

Standardowe sytuacje, w których negocjujemy odprawy dla naszych klientów to:

 • Trwa procedura ochrony przed zwolnieniem
 • Pracodawca złożył już wypowiedzenie
 • Pracodawca obiecał rozwiązanie umowy o pracę
 • Wydano ostrzeżenie
 • Pracodawca zaproponował już rozwiązanie umowy o pracę w zamian za odprawę
 • istnieje stosunek pracy na czas określony

Chcesz, żebyśmy sprawdzili Twoje roszczenie o odprawę lub wynegocjowali jej wypłatę za Ciebie! Aby to zrobić, potrzebujemy tego, co jest dostępne

 • swoją umowę o pracę
 • Twoje ostatnie 3 odcinki wypłaty
 • Pismo o wypowiedzeniu
 • Zmień umowy
 • Ostrzeżenia
 • Umowa o rozwiązaniu umowy
 • List od pracodawcy
 • Układy zbiorowe
 • Umowy operacyjne…

Odpowiedzialny za treść strony prawnik-radca prawny-praca-prawo-hamburg-berlin/odprawa: Adwokat Stephan Steinwachs (radca prawny Berlin Hamburg)