mieterhöhungsverlangen,miete,mieterhöhung,mieter,vermieter,558,erhöhung,hamburg,Berlin,Mietspiegel,Vergleichsmiete,Mietvertrag

Logo Bild

Bildverlauf Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Podwyżka czynszu

Podwyżka czynszu

Stosunki najmu są zazwyczaj stałymi zobowiązaniami, w związku z tym wymagają ustawowego przystosowania.

§ 558 BGB przyznaje właścicielowi prawo, w istniejącej umowie o najem, żądać od najemcy wyrażenia zgody na podniesie czynszu do wysokości, która średnio obowiązuje w regionie zamieszkania. Ta możliwość podniesienia czynszu, istnieje tylko w wypadku lokali, które nie podlegają żadnej kontroli wysokości czynszu. Pierwszym warunkiem podwyżki czynszu jest zawsze formalne i merytoryczne uzasadnienie przez właściciela najemcy lokalu. W praktyce zakłada się, że więcej niż połowa wszystkich podwyżek za czynsz nie odpowiada formalnym

wymaganiom, a zatem są one bezprawne.

Dla właścicieli nieruchomości jest: prawnie nie sprawdzona podwyżka czynszu ma nikłe szanse na prawne powodzenie. Nasze własne doświadczenie wykazało, że nawet spółdzielnia mieszkaniowa, która w Hamburgu wynajmuje więcej niż 100 000 mieszkań, nie była w stanie przeciwstawić się wobec naszych formalnych sprzeciwów z powodu podniesienia czynszu i została zmuszona do wycofania skargi, aby zapobiec dalszym szkodom dla siebie.

Zasadniczo podwyżki najmu wymagają według § 558 BGB zgody najemcy lokalu. Z tego samego powodu: nie wyrażajcie Państwo żadnej zgody, bez uprzedniej konsultacji z adwokatem. Należy tutaj przestrzegać czasu zatwierdzenia, który do końca miesiąca, w którym Państwo otrzymaliście wiadomość o podniesieniu czynszu i dwa następne miesiące trwa. Ponieważ wyjaśnienie właściciela,często błędy natury prawa cywilnego zawiera, które niezwłocznie muszą być zgłaszane, zaleca się jak najszybszy kontakt z adwokatem.

Sprawdzamy między innymi dla Państwa:

 • czy wysokość podwyżki czynszu spełnia wymogi formalne
 • czy okres oczekiwania od ostatniej podwyżki (lub od pierwszego czynszu) został zachowany
 • czy warunek, że czynsz w przeciągu trzech lat może być maksymalnie o 20% podniesiony (die Kappungsgrenze) został spełniony
 • czy podniesiony czynsz nie przekracza wysokości czynszu, który średnio obowiązuje w regionie zamieszkania
 • czy na modernizację lokalu zostały wykorzystane środki z funduszy własnych lub

publicznych

Przynieście Państwo ze sobą wszystkie, niezbędne dokumenty, takie jak umowa o najem, dezyzje o podwyżce czynszu z ostatnich trzech lat, nowe żądanie podwyżki czynszu oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do sprawdzenia, np. czy modernizacja lokalu została finansowana za pomocą środków własnych, czy ze środków publicznych.

Jest podwyżka czynszu ze strony formalnej i materialnej zgodna z prawem i najemca lokalu zostanie z nią skonfrontowany, może on, w myśl specjalnego prawa do rozwiązania umowy, do końca drugiego miesiąca od momentu otrzymania decyzji podwyżki się zastanowić, czy chce rozwiązać umowę o najem.

W szczególności, wniosek o podwyżce czynszu jest z zastrzeżeniem następujących warunków. Przestrzegamy, że poniższe stwierdzenia nie są wyczerpujące i nie mogą zastąpić porady prawnej, dlatego też należy je odbierać z wyłączeniem wszelkich gwarancji.

Forma zewnętrzna:

Żądanie podwyżki czynszu musi

 • być podane przez właściciela,
 • być wyjaśnione w formie pisemnej i zawierać nazwisko właściciela (nazwę firmy), oraz w danym wypadku nazwisko osoby dotyczącej,
 • być kierowane do wszystkich osób wymienionych w umowie najmu oraz wszystkim osobiście dostarczone.

Treść:

 • podwyżka czynszu musi być podana w liczbach oraz być uzasadniona.
 • musi być dolączony dowód, że podniesiony czynsz nie przekracza wysokości czynszu, który średnio obowiązuje w regionie zamieszkania.
 • inicjator podwyżki czynszu musi być w świetle prawa uprawniony oraz udowodnić, że te uprawnienia posiada.

Pozostałe warunki:

 • właściciel może podwyżkę czynszu zgodnie z § 558 BGB dopiero wtedy ustalić, gdy czynsz zo lokal w momencie podwyżki od piętnastu miesięcy niezmienny był ( okres ochronny)
 • podwyżki czynszu z powodu modernizacji lub zwiększenia kosztów eksploatacji nie są brane pod uwagę
 • pierwsza podwyżka czynszu zgodnie z § 558 może nastąpić najwcześniej po upływie jednego roku od momentu podpisania umowy o najem
 • średni czynsz obowiązujący w regionie zamieszkania nie może być przekroczony
 • czynsz w przeciągu trzech lat może być maksymalnie o 20 % podniesiony (Kappungsgrenze). Podwyżki czynszu z powodu modernizacji lub zwiększenia kosztów eksploatacji nie są brane pod uwagę
 • jako uzasadnienie podwyżki czynszu można powołać się na: aktualną sytuacji dotyczącą wysokości czynszu nieruchomości, zdanie eksperta, lub porównanie przynajmniej trzech podobnych mieszkań.

Korzystajcie Państwo jako najemca lub właściciel z doświadczeń w prawie najmu kancelarii STEINWACHS w Hamburgu i Berlinie.

Odpowiedzialny za treść strony adwokat prawo najmu Hamburg Berlin podwyżki czynszu najmu: Adwokat Stephan Steinwachs (Rechtsanwalt Hamburg Berlin)

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 4153711717
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Am Kupfergraben 4
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de