STEINWACHS Rechtsanwaltskanzlei | Mediation | Hamburg | Berlin

Logo Bild

Bildverlauf Rechtsanwaltskanzlei
Rechtsanwalt Hamburg Berlin Bremen » Mediacja

Mediacja

Mediacja (łac.: pośrednictwo) jest pozasądową formą rozwiązywania konfliktów.

Specyficzne dla niej jest przedewszystkim, że strony konfliktu prubóją samodzielnie  osiągnąć porozumienie. Przy tym pomoga im osoba trzecia, będąca niezależną stroną w konflikcie (mediator), która w odróżnieniu od sędziego nie posiada uprawnień do podejmowania decyzji. Charakterystyczne dla mediatora jest, zdolność prowadzenia negocjacji między stronami konfliktu, która prowadzi do szybkiego oraz często mniej kosztownego jej rozwiązania, z czego profitują zainteresowane strony. Interesy wszystkich stron są brane pod uwagę, sytuacje patowe zostają przełamane, co umożliwia obustronną komunikację. Mediacja jest starą metodą do rozwiązywania konfliktów, której korzeni można szukać już przed 2000 lat.

Mediacja charakteryzuje się nastąpującymi kryteriami, które odróżniają ją od innych form rostrzygania sporów, w szczególności w postępowaniu sądowym:

  • dobrowolność: strony decydują się dobrowolnie na udział
  • poufność: strony oraz mediator zobowiązują się do poufnosci
  • informowanie: decyzje powinny być podejmowane na podstawie wszystkich, niezbędnych informacji – samoodpowiedzialność: strony decydują samodzielnie o rozwiązaniu.
  • otwartość na rozwiązania: proces mediacji jest otwarty na kreatywne i indiwidualne

             rozwiązania.

Pan adwokat Steinwachs oferuje wspólnie z panią Andrea Danker, która jest dyplomowaną psycholog oraz wykształconą mediatorką, Co-mediację. Połączenie fachowej wiedzy prawnej oraz psychologicznej stanowi naszym zdaniem idealny fundament dla powodzenia mediacji.

Hamburg
Hallerstraße 89
20149 Hamburg
Tel +49 40 415371170
Fax +49 40 4153711717
hamburg@kanzlei-steinwachs.de


Berlin
Am Kupfergraben 4
10117 Berlin
Tel +49 30 84710711
Fax +49 30 84710713
berlin@kanzlei-steinwachs.de


Bremen
Parkstraße 68
28209 Bremen
Tel +49 421 16502800
Fax +49 421 16502801
bremen@kanzlei-steinwachs.de