Bölüm 78a BetrVG uyarınca Fesih

Bölüm 78a BetrVG uyarınca Fesih

§ 78a paragrafına göre. 2 Cümle 1 BetrVG, gençlik ve stajyer temsilciliği, iş konseyi veya burada adı geçen diğer iş tüzüğü organlarından biri üyesi olan stajyer ile aşağıdaki işveren arasında belirsiz süreli bir iş ilişkisi kurulmuş sayılır. Stajyerin mesleki eğitim ilişkisinin bitiminden önceki son üç ay içerisinde olması halinde, işveren yazılı olarak istihdamın devamını talep eder.

Resmi ve zamanında daha fazla istihdam talep edilmesiyle, eğitim mesleğinde kalıcı, tam zamanlı bir istihdam ilişkisi kanunla yaratılır. İşveren, bu hüküm uyarınca oluşturulan iş ilişkisinin, tüm koşulları dikkate alarak, dayandığı gerçeklerin bulunması halinde, mesleki eğitim ilişkisinin sona ermesinden itibaren en geç iki hafta içinde feshi için iş mahkemesine başvurabilir. çalışmaya devam etmesi beklenemez.

Yedinci Senato, 15 Kasım 2006 (7 ABR 15/06) tarihli kararıyla, Bölüm 78a Para. 2 BetrVG, eğitim şirketinde sürekli olarak boş bir işin bulunmasını gerektirir. Bu nedenle işverenin eğitim doğrultusunda çalışmaya devam etme olanağına ilişkin incelemesi eğitim veren şirketle sınırlıdır. Ancak işveren, stajyerleri 78a maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler dışında çalıştırmaya devam etmek zorundadır. 2 BetrVG, stajyerin en azından alternatif olarak değişen çalışma koşulları altında çalışmayı kabul etmesi durumunda çalışma koşullarına uymakla yükümlüdür.

Daha fazla istihdam için eğitime uygun bir fırsatın bulunmaması durumunda, Bölüm 78a Paragrafında belirtilenler dışında başka istihdam fırsatlarına da sahip olan bir stajyer. 2 BetrVG, eğitim şirketindeki bir iş ilişkisinin BetrVG’nin 2. Maddesi uyarınca kabul edilmemesinin ardından derhal işverene bildirimde bulunmalıdır. § 78a Abs. 1 BetrVG’nin değişen sözleşme koşulları altında bir iş ilişkisine kabul edilme isteği. Mahkeme işlemlerinde rıza beyanı yeterli değildir. Stajyer, olası tüm işlere rızasını beyan etmekle kendisini sınırlayamaz veya isteklilik beyanına çekince koyamaz. Bunun yerine, amaçlanan istihdam fırsatını, işverenin, stajyerin gelecekteki işini nasıl hayal ettiğini görebilmesi için açıkça tanımlaması gerekir. İstek beyanından sonra bir iş sözleşmesi imzalanırsa, sözleşmenin final sınavını geçtikten sonra yapılması halinde, Madde 78a BetrVG kapsamında bir iş ilişkisinin kurulmasından feragat edilir veya değiştirilir.

Stajyerin kendisine işveren tarafından teklif edilen alternatif istihdamı reddetmesi halinde, 78. Maddenin 78. Fıkrası uyarınca daha sonraki prosedürde başvuruda bulunabilir. 4 BetrVG, istihdamın işveren için makul olduğunu iddia etmez. Eğer stajyer eğitim veren şirketin başka bir yerinde çalışmaya istekli olduğunu beyan etmişse, işveren bunun kendisi için mümkün ve makul olup olmadığını kontrol etmelidir. İncelemeyi yapmaması veya yanlışlıkla olasılık ve makullüğü reddetmesi halinde, bu işlem 78a maddesinin 1. fıkrası uyarınca yapılabilir. 2 BetrVG, Bölüm 78a Para. 4 BetrVG çözülmelidir.